Certyfikaty / Szkolenia

Dr Adrian Leśniak

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim. Ukończyłem specjalizacje z Radiologii i Diagnostyki obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.